สระสำหรับครอบครัว

บ้านพักอาศัย สุขุมวิท

ขนาดสระ
4 x 14 x 1.35 ม.
เครื่องกรอง
ทราย
สารกรอง
ทรายกรอง
ระบบบำบัดน้ำ
ระบบหมุนเวียนน้ำ
น้ำล้น
Share to Friends 

No products in the cart.