ดูแลสระว่ายน้ำ

บริการดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ รายเดือน-รายปี

บริการดูแลสระว่ายน้ำรายเดือนและรายปี

สระว่ายน้ำก็เหมือนกับบ้านที่ต้องมีการทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู และเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำเป็นประจำ เพื่อให้สระว่ายน้ำใส สะอาดและปราศจากเชื้อโรค การบริการของเราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูดตะกอน ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ วัดค่าน้ำ เติมสารเคมีภัณฑ์ ล้างถังกรอง รวมไปถึงตรวจเช็คการทำงานของวาล์วต่างๆ การทำงานของ ปั๊มน้ำ เครื่องกรอง และระบบบำบัดน้ำ ทุก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

Your cart

No products in the cart.