ออกแบบสระว่ายน้ำ

รับออกแบบสระว่ายน้ำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบทั้งหมด

เพราะความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 ก่อนออกแบบ เราจะมีพูดคุยกับลูกค้าและสำรวจหน้างานจริง เพื่อการออกแบบที่สวยงาม เข้ากับสถานที่นั้นๆ รูปแบบสระ และขนาด ความชอบของลูกค้าและจำนวนผู้ที่ใช้สระ โดยเน้นความปลอดภัย ใช้งานได้จริง รวมถึงการดูแลรักษาต้องไม่ยุ่งยาก การเลือกขนาดของอุปกรณ์ก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ ระบบกรองต้องได้มาตรฐาน เพื่อลดการใช้สารเคมี ดูแลง่าย และน้ำใสสะอาดกว่าในระยะเวลาอันรวดเร็ว

สระ Overflow

ถือเป็นสระว่ายน้ำที่มีระบบหมุนเวียนน้ำที่ดีที่สุด เนื่องจากน้ำจะปริ่มขอบสระตลอดเวลา ทำให้สระแลดูสวยงามผิวหน้าน้ำใสสะอาด สระ Overflow มีกระบวนการทำงานเป็นลูป ปั๊มน้ำจะดูดน้ำจาก ถังสำรองน้ำ ผ่านเครื่องกรอง ผ่านระบบฆ่าเชื้อโรค และจ่ายไปที่พื้นสระน้ำใช้น้ำดีที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วดันขึ้นด้านบน ใบไม้ ฝุ่นละอองต่างๆจะถูกดันออกจากสระว่ายน้ำลงรางน้ำกลับไปยังถังสำรองน้ำ เพื่อรอการบำบัดต่อไป

สระ Infinity

เป็นสระว่ายน้ำอีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากแลดูสวยงาม ไร้ขอบเขตแล้ว ยังทำให้รู้สึกเป็นอิสระ เหมือนได้แหวกว่ายน้ำในสระที่ลอยอยู่ในอากาศ รูปแบบสระ Infinity จะมีการกดรางน้ำล้นให้ต่ำกว่าขอบสระทำให้มองไม่เห็นขอบสระและรางน้ำล้น สามารถทำได้ทั้งสระรูปทรงสี่เหลี่ยม และ ฟรีฟอร์ม การหมุนเวียนน้ำใช้การจ่ายน้ำจากพื้นสระ ดันขึ้นด้านบน แล้วล้นลงราง ไปยังถังสำรองน้ำ ถือเป็นการหมุนเวียนน้ำที่ดีที่สุด

สระ Skimmer

เป็นสระว่ายน้ำสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการให้สระมีขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ สระ Skimmer ไม่มีถังสำรองน้ำ จึงประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการทำถังสำรองน้ำ เมื่อไม่มีถังสำรองน้ำ ระดับน้ำของสระ Skimmer จึงจำเป็นต้องต่ำกว่าขอบสระะ 15-20 ซม. เพื่อใช้ในการสำรองน้ำเวลาคนลงเล่น กระบวนการหมุนเวียนน้ำที่ได้มาตรฐาน ด้านจ่ายน้ำและด้านดูดน้ำต้องอยู่ตรงกันข้ามกันเพื่อให้การหมุนเวียนน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
skimmer

Your cart

No products in the cart.