สระสำหรับครอบครัว

บ้านพักอาศัย หมู่บ้านลดาวัลย์ รัตนาธิเบศร์

ขนาดสระ
3.7 - 5.7 ม. x 26 ม. x 1.2 - 1.4 ม.
เครื่องกรอง
ทราย
สารกรอง
ระบบบำบัดน้ำ
ระบบหมุนเวียนน้ำ
ระบบน้ำล้น
Share to Friends 

No products in the cart.