สระสัตว์เลี้ยง

สระว่ายน้ำสัตว์เลี้ยง

ถึงแม้น้องสี่ขาจะไม่ค่อยชอบอาบน้ำ แต่ทว่าน้องกลับชอบเล่นน้ำเอามากๆ โดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนเราจึงมักเห็นน้องๆลงไปแหวกว่ายคลายร้อนในสระกันอยู่บ่อยๆ สระว่ายน้ำที่เหมาะกับน้องสี่ขาของเรา ควรเป็นสระคอนกรีต ปูกระเบื้องพื้นผิวเรียบลื่น ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของกรงเล็บของน้องไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและในส่วนของพื้นผิวสระเอง ไม่ให้เป็นรอย หากพื้นผิวสระเป็น ไฟเบอร์กลาส หรือไลน์เนอร์ ก็อาจเกิดความเสียหายจากกรงเล็บน้องได้

Your cart

No products in the cart.