สระผู้สูงอายุ

สระว่ายน้ำผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นวัยที่กระดูกและข้อต่อต่างๆมีความเปราะบางแตกหักได้ง่าย การออกกำลังกายในสระว่ายน้ำจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆเพราะน้ำช่วยพยุงน้ำหนักตัวให้เบาขึ้น ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหว ออกกำลังกานส่วนต่างๆ ทั้งนี้ผู้สูงอายุทรงตัวได้ไม่ค่อยดีภายในสระจึงควรติดตั้งราวสำหรับให้เกาะยึดป้องกันการเสียหลักลื่นล้ม และผู้สูงอายุหนาวสะท้านได้ง่ายน้ำในสระต้องไม่เย็นเกินไปป้องกันการเกิดตะคริว และต้องไม่ร้อนเกินไปเพราะอาจทำใ้ห้เป็นลมได้

Your cart

No products in the cart.