สระมาตรฐานแข่งขัน

สระว่ายน้ำมาตรฐานแข่งขัน

ขึ้นชื่อว่าการแข่งขัน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “มาตรฐานสากล” สระว่ายน้ำก็เช่นกัน เริ่มตั้งแต่รูปแบบสระ ขนาดสระ ความตื้น-ลึกของสระ ทิศทางการจ่ายน้ำเข้าสระ อุปกรณ์และสัญลักษณ์ต่างๆ ล้วนต้องออกแบบและจัดวางให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงคุณภาพน้ำในสระที่ต้องใสสะอาด ค่า pH. และค่าสารเคมีสำหรับบำบัดน้ำก็ต้องได้มาตรฐานเช่นกัน

Your cart

No products in the cart.