การดูแลสระ

ค่าคลอรีน มาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำควรเป็นเท่าไหร่ ?

“เอ๊ะ! แบบนี้ค่าคลอรีนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่?” ไม่ต้องห่วงค่ะ POOL&SPA เรามีคำตอบมาฝาก

คลอรีน สิ่งที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำให้เรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้แดแลสระว่ายน้ำและเจ้าของสระว่ายน้ำต้องให้ความใส่ใจ เพราะบางครั้งหากคุณเติมคลอรีนฆ่าเชื้อลงในสระมากเกินไป ผลกระทบก็อาจจะส่งผลให้รู้สึกแสบตาหรือระคายเคืองผิว แต่หากใส่น้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่สามารถทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในสระว่ายน้ำได้หมด ตอนนี้คุณคงสงสัยแล้วว่า “เอ๊ะ! แบบนี้ค่าคลอรีนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่?” ไม่ต้องห่วงค่ะ POOL&SPA เรามีคำตอบมาฝาก

ค่าคลอรีน และ ค่า pH

ค่าคลอรีน CL มาตรฐานในสระว่ายน้ำ

 • สำหรับสระในบ้าน 1.0 PPM
 • สำหรับสระบริการ 1.5 – 2.0 PPM

ค่า pH มาตรฐานในสระว่ายน้ำ

 • ค่า pH สำหรับสระว่ายน้ำทั่วไป ควรจะมี pH 7.4 (หรืออยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6)
 • ถ้า pH ต่ำกว่ามาตรฐาน ค่าน้ำมีความเป็นกรด
 • ถ้า pH สูงกว่ามาตรฐาน ค่าน้ำมีความเป็นด่าง

การเติมคลอรีน

การเติมคลอรีน

ก่อนเติมคลอรีนควรวัดค่าคลอรีนก่อนทุกครั้ง การเติมคลอรีน จะต้องทำในเวลาหัวค่ำ เนื่องจากในเวลากลางวันน้ำมีอุณหภูมิสูง ทำให้คลอรีนระเหยตัวไว “NISSAN” T.C.C.A. 90 (คลอรีน 90%) ใส่ทุกๆ คืน ในอัตราส่วน 300 กรัม ต่อน้ำ 100 คิว จะได้ค่าคลอรีนประมาณ 1.0 – 1.5 ppm. เมื่อวัดในตอนเช้าขอวันรุ่งขึ้น แนะนำให้รักษาค่าคลอรีนไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 1.0 ppm. เมื่อเวลา 10.00 น. เช้าของทุกๆ วัน ในกรณีค่าคลอรีนมีไม่ถึงหรือมากเกินไปให้ปรับจำนวนการใส่คลอรีนมากน้อยตามความเหมาะสม

Nissan Chemical Industries, Ltd. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NSF International

โดยปกติเรามักต้องเติมคลอรีนทุกวัน เนื่องจากสภาวะแวดล้อม มีฝุ่นละออง และเชื้อแบคทีเรียมากมาย รวมถึงเชื้อตะไคร่น้ำซึ่งอาจเกิดการฟักตัวในสระว่ายน้ำ ทำให้น้ำขุ่นมัวตลอด จนละอองโลหะและใบไม้อาจทำให้น้ำเปลี่ยนสีได้ คลอรีนจะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อและฟอกสีให้จางลง ทำให้น้ำใสสะอาด


การเติมเกลือในสระว่ายน้ำ

การเติมเกลือสระว่ายน้ำ

การเติมในครั้งแรกให้เติมหลังจากปรับสภาพน้ำให้ใสและได้ค่า pH  เป็นกลางแล้วปริมาณการเติม เกลือ 4-5 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เช่น น้ำ 150 ลูกบาศก์เมตร (น้ำในสระ และ แท๊งค์) 150 x 4 = 600 กิโลกรัม ถ้าเกลือ 1 ถุง (25 กิโลกรัม) เท่ากับต้องใส่เกลือ 24 ถุง แล้วทิ้งไว้ให้ละลายจึงรันระบบเกลือ

*หมายเหตุ : ปริมาณเกลือขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเครื่องเกลือแต่ละยี่ห้อ


ปรับค่า pH ในสระว่ายน้ำ

ค่า pH มาตรฐานสำหรับสระว่ายน้ำทั่วไปควรจะมี pH = 7.4 หรืออยู่ระหว่าง 7.2 -7.6

 • ค่า pH ต่ำกว่า 7.2 (เป็นกรด) จะเป็นผลให้คลอรีนสลายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดการกัดกร่อนมากขึ้นทั้งยังทำให้แสบตาเมื่อเล่นน้ำ โดยเฉพาะสระที่ใช้คลอรีนเป็นหลัก (TCCNA90)
  • วิธีแก้ไข : ใช้โซดาแอซ ปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำในสระ 100 ลบ.ม. (แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดมากหรือเป็นกรดน้อย ถ้าค่าน้ำเป็นกรดมาก เช่น 6.0 – 6.8 ต้องเพิ่มปริมาณการใช้โซดาแอซ)
 • ค่า pH สูงกว่า 7.6 (เป็นด่าง) จะเป็นผลให้ประสิทธิภาพของคลอรีนลดลงจะเกิดตะกอน น้ำจะขุ่น และแสบตาเช่นกันโดยเฉพาะสระที่ใช้เกลือเป็นหลัก
  • วิธีแก้ไข : ใช้กรดเกลือ (HCl) หรือ (NaHSO4) ปริมาณ 1 ลิตร ต่อ น้ำในสระ 100 ลบ.ม. (แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นด่างมากหรือเป็นด่างน้อย ถ้าค่าน้ำเป็นด่างมาก เช่น 7.6 – 8.0 ต้องเพิ่มปริมาณการใช้กรดเกลือ)

แถบแสดงค่า pH

 

ค่ามาตรฐานต่างๆของสระว่ายน้ำ

สระคลอรีน  สระว่ายน้ำที่อยู่อาศัย สระว่ายน้ำสาธารณะ
สระส่วนตัว / สระในบ้าน / Pool Villa สระคอนโด / สระโรงแรม
pH Level 7.2 – 7.6 7.2 – 7.6
CL Level 1.0 ppm 1.5 – 2.0 ppm
Total Alkalinity Level 80 – 150 ppm 80 – 150 ppm
Calcium Hardness 200 – 400 ppm 200 – 400 ppm
สระเกลือ สระว่ายน้ำที่อยู่อาศัย สระว่ายน้ำสาธารณะ
สระส่วนตัว / สระในบ้าน / Pool Villa สระคอนโด / สระโรงแรม
Salt Level
(*Depends on Salt Chlorinator Machine)
3500 – 4000 ppm 3500 – 4000 ppm
pH Level 7.2 – 7.6 7.2 – 7.6
CL Level 1.0 ppm 1.5 – 2.0 ppm
Total Alkalinity Level 80 – 150 ppm 80 – 150 ppm
สระเฟรชวอเตอร์ สระว่ายน้ำที่อยู่อาศัย สระว่ายน้ำสาธารณะ
สระส่วนตัว / สระในบ้าน / Pool Villa สระคอนโด / สระโรงแรม
Total Dissolved Solids (TDS) Level 800 – 1000 ppm 1000 – 1200 ppm
Salt Level 500 – 700 ppm 700 – 1000 ppm
Copper Level 0.2 – 0.5 ppm 0.2 – 0.5 ppm
pH Level 7.2 – 7.6 7.2 – 7.6
CL Level 0 – 0.5 ppm 0 – 0.5 ppm
Total Alkalinity Level 80 – 150 ppm 80 – 150 ppm
Calcium Hardness 150 – 250 ppm 150 – 250 ppm
Phosphates 0 – 0.2 ppm 0 – 0.2 ppm

No products in the cart.

LINE LOGO SVG