สระหมู่บ้านและคอนโด

Villazzo 11 พหล-อารีย์

ขนาดสระ
A1: 2.57 x 17.50 x 1.20 เมตร
B2: 2.05 x 17.90 x 1.20 เมตร
B3: 2.05 x 17.90 x 1.20 เมตร
C4: 2.05 x 17.90 x 1.20 เมตร
สารกรอง
ทราย
ระบบบำบัดน้ำ
ระบบหมุนเวียนน้ำ
สกิมเมอร์
Share to Friends 

No products in the cart.