สระสำหรับครอบครัว, สระเด็กเล็ก

บ้านพักอาศัย สมุทรสาคร

ขนาดสระ
5.00 x 12.00 x 1.20 เมตร, สระเด็ก – 3.80 x 2.45 x 0.60 เมตร
สารกรอง
ระบบบำบัดน้ำ
ระบบหมุนเวียนน้ำ
สกิมเมอร์
Share to Friends 

No products in the cart.