สระเด็กเล็ก

โรงพยาบาลเอกชัย

ขนาดสระ
6 x 9 x 1.2 ม.
เครื่องกรอง
ทราย
สารกรอง
ทรายกรอง
ระบบบำบัดน้ำ
ระบบหมุนเวียนน้ำ
น้ำล้น
Share to Friends 

No products in the cart.