สระว่ายน้ำในบ้าน

สระว่ายน้ำในบ้าน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะนำพาทุกคนในครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการจัดงานปาร์ตี้ต่างๆ การเล่นเกมส์ การออกกำลังกาย และการบำบัด ฉะนั้นการออกแบบสระว่ายน้ำสำหรับครอบครัวจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสระ หรือ ระบบบำบัดน้ำ รวมไปถึงฟังก์ชั่นเฉพาะที่รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงวัย

สระว่ายน้ำสำหรับพักผ่อน

สำหรับบ้านที่มีสมาชิกอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ การสร้างสระว่ายน้ำจะเน้นรูป แบบและฟรังก์ชั่นที่เอื้อต่อการพักผ่อน เป็นหลัก
  • รูปแบบสระส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟรีฟอร์ม แบ่งโซนส่วนลึกและส่วนตื้นเพื่อตอบ โจทย์การใช้งานของสมาชิกทุกวัย
  • Water feature ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่จะเติมเต็มความสนุกของสมาชิกในบ้านได้ เป็น อย่างดี
  • ระบบนวดบำบัดต่างๆ ก็เป็นอีก อย่างที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องมี ได้ทั้งในเรื่องของ การบำบัด ผ่อนคลาย และสนุกสนาน
  • อุณหภูมิของน้ำในสระก็ควรมีระบบควบคุมไม่ให้เย็นหรือร้อนเกินไป

สระว่ายน้ำออกกำลังกาย

สำหรับครอบครัวสายสุขภาพ แล้ว การ ว่ายน้ำถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด รูปแบบสระจะเป็นสระแบบทรงแคบ แต่ เน้นยาว หรือเรียกอีกอย่างว่า Lab pool ภายในสระไม่มี Water Feature กีดขวางการว่ายน้ำ ส่วนบ้านที่มีพื้นที่น้อยไม่สามารถทำสระ ยาวได้ ก็สามารถสร้างสระให้เหมาะกับ พื้นที่ของบ้านโดยติดตั้งเครื่องว่ายทวน คลื่นเพิ่ม ระยะสระที่พอเหมาะกับการว่าย น้ำสำหรับสระที่ติดตั้งเครื่องว่ายทวนคลื่น คือ ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร

สิ่งสำคัญต้องนึกถึง

เพราะความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนออกแบบ เราจะมีพูดคุยกับลูกค้าและสำรวจหน้างานจริง เพื่อการออกแบบที่สวยงาม เข้ากับสถานที่นั้นๆ รูปแบบสระ และขนาด ความชอบของลูกค้าและจำนวนผู้ที่ใช้สระ โดยเน้นความปลอดภัย ใช้งานได้จริง รวมถึงการดูแลรักษาต้องไม่ยุ่งยาก การเลือกขนาดของอุปกรณ์ก็ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ ระบบกรองต้องได้มาตรฐาน เพื่อลดการใช้สารเคมี ดูแลง่าย และน้ำใสสะอาดกว่าในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ทิศทางการวางตำแหน่งสระก็สำคัญ หากสมาชิกชอบเล่นน้ำในช่วงเย็นควรวางสระในทิศที่แสงแดดส่องถึงในช่วงเช้าถึงบ่ายเพื่ออุ่นน้ำไม่ให้รู้สึกเย็นเวลาว่ายน้ำในทางกลับกัน หากสมาชิกในบ้านชอบเล่นน้ำในช่วงเช้า ทิศทางการวางสระควรให้แดดส่องถึงในช่วงบ่ายถึงเย็น แต่หากมีข้อจำกัดของพื้นที่ไม่สามารถวางสระตามตำแหน่งที่ต้องการได้ก็ยังสามารถเพิ่มระบบ Pool temper เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำให้พอเหมาะได้อีกด้วย

Your cart

No products in the cart.