ความรู้ทั่วไป

สระว่ายน้ำมีกี่ระบบ ?

เป็นคำถามที่เรามักได้ยินอยู่บ่อยๆ หลักๆระบบสระว่ายน้ำ หรือระบบหมุนเวียนน้ำในสระ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 ระบบ คือ ระบบน้ำล้น (Over Flow) และ ระบบสกิมเมอร์ (Skimmer) แล้วทำไมจึงต้องเป็น ระบบน้ำล้น หรือ ระบบสกิมเมอร์ 2 ระบบนี้แตกต่างกันยังไง? เราไปหาคำตอบกันค่ะ

สระว่ายน้ำระบบน้ำล้น (Over Flow)

เป็นระบบที่มีการหมุนเวียนน้ำดีที่สุด น้ำปริ่มขอบสระ ดูใสสะอาดสวยงาม ไม่มีสารแขวนลอยตกค้างที่ผิวน้ำ ไม่มีคราบขอบสระมากวนใจ ระบบ Over Flow ประกอบด้วย

  1. สระว่ายน้ำ
  2. Surge Tank (ถังสำรองน้ำ) สระส่วนตัวความจุ 5-10 % ของปริมาณน้ำในสระ สระบริการ 10-15% ของปริมาณน้ำในสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนลงเล่นและความลึกของ Surge Tank เป็นหลัก (ดูเพิ่มเติม – การคำนวณปริมาตร Surge tank )
  3. ห้องเครื่อง

ปั๊มน้ำจะดูดน้ำจาก ถังสำรองน้ำ (Surge Tank) ผ่านเครื่องกรอง ผ่านระบบฆ่าเชื้อโรค และจ่ายไปที่พื้นสระน้ำ (Floor Inlet) ใช้น้ำดีที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วดันขึ้นด้านบน ใบไม้ ฝุ่นละอองต่างๆจะถูกดันออกจากสระว่ายน้ำลงรางน้ำกลับไปยังถังสำรองน้ำ เพื่อรอการบำบัดต่อไป ซึ่งถังสำรองน้ำ จะมีลูกลอยคอยเติมน้ำ เพื่อทดแทนปริมาตรน้ำที่หายไป เนื่องจากการระเหยตัว รวมถึงการล้างเครื่องกรอง ฯลฯ นอกจากนี้ในถังสำรองน้ำยังมีท่อน้ำล้น เพื่อระบายน้ำทิ้ง เมื่อน้ำมีระดับเกินความต้องการ

การหมุนเวียนของน้ำดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นการหมุนเวียนน้ำตามปกติในระบบน้ำล้น แต่ถ้าถังสำรองน้ำมีปัญหาต้องซ่อมแซมใดๆ ก็ตาม สามารถที่จะดูดจาก Main drain แทนการดูดน้ำจากถังสำรองน้ำได้ซึ่งจะทำให้ระบบการหมุนเวียนน้ำมีประสิทธิภาพลดลง

ระบบ Over Flow เหมาะสำหรับพื้นที่ที่กว้างเพียงพอสำหรับรองรับองค์ประกอบต่างๆ ของสระ

การคำนวณปริมาณแท้งค์เก็บน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำระบบน้ำล้น

surge tank
รางรับน้ำล้น

รางรับน้ำล้นต้องมีความลึกอย่างน้อย 0.20  เมตร

ส่วนที่ 3 – ท่อ Over Flow ขนาด 4”

พื้นที่ Over Flow Surge Tank จะมีระยะประมาณ  0.10  เมตร จากใต้ท้องรางน้ำ

ส่วนที่ 2 – พื้นที่รับน้ำ

พื้นที่สำรองน้ำกรณีมีคนลงสระเต็มสระ

  • สระบริการ  1 คนใช้พื้นที่ 1 ตรม. / 1 คน แทนที่น้ำ ประมาณ 75 ลิตร  [75 x จำนวนคนที่ลงเต็มสระ  = น้ำที่ต้องเตรียมพื้นที่สำรอง]
  • สระส่วนตัว  1 คนใช้พื้นที่ 2 ตรม. / 1 คน แทนที่น้ำ ประมาณ 75 ลิตร  [75 x จำนวนคนที่ลงเต็มสระ ( ขนาดสระ (ตรม.) ÷ 2 ) = น้ำที่ต้องเตรียมพื้นที่สำรอง]
ส่วนที่ 1 – ปริมาณน้ำสำรองให้ระบบที่ระดับความลึกน้ำ

ใน Surge Tank จะต้องมีน้ำสำรองให้ระบบกรอง ที่ระดับความสูง  0.60 – 1 เมตร และเพียงพอในการเติมเข้าสระเมื่อน้ำในสระลดลงประมาณ  0.05 เมตร [พื้นที่สระ  (ตรม.)  x 0.05  = ปริมาณน้ำที่ต้องการ  ที่ความลึก  0.60 – 1  เมตร]

 


สระว่ายน้ำระบบสกิมเมอร์ Skimmer

แผนผังระบบ skimmer

สระ Skimmer มีรูปแบบการสร้างและติดตั้งโดยไม่มีถังสำรองน้ำ จึงประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการทำถังสำรองน้ำ และเมื่อไม่มีถังสำรองน้ำ Skimmer จะดูดน้ำในสระช่วงบนผิวน้ำ พร้อมกับสิ่งสกปรกและเศษซากต่างๆ เขาไปผ่านระบบการกรองก่อนที่จะถูกส่งกลับไปยังสระว่ายน้ำ ระดับน้ำของสระ Skimmer จึงจำเป็นต้องต่ำกว่าขอบสระ 15-20 ซม. เพื่อใช้ในการสำรองน้ำเวลาคนลงเล่น และมีกระบวนการหมุนเวียนน้ำที่ได้มาตรฐานด้านจ่ายน้ำและด้านดูดน้ำต้องอยู่ตรงกันข้ามกัน เพื่อให้การหมุนเวียนน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเปิดใช้งานไปซักระยะจะเกิดคราบที่ระดับน้ำ และอาจมีสารแขวนลอยตกค้างตามมุมสระบ้าง ระบบสกิมเมอร์ ประกอบด้วย

  1. สระว่ายน้ำ
  2. ห้องเครื่อง

ระบบสกิมเมอร์ เป็นสระว่ายน้ำสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการให้สระมีขนาดใหญ่เต็มพื้นที่

No products in the cart.