การใช้งาน

สระว่ายน้ำมีกี่ระบบ?

สระ over flow และสระ skimmer เป็น 2 ระบบของสระว่ายน้ำ ในการหมุนเวียนและขจัดสิ่งสกปรก กรอกของเสีย ทำให้น้ำในสระแลดูใสและสะอาด

1. Over Flow

เป็นสระว่ายน้ำที่มีระบบหมุนเวียนน้ำที่ดีที่สุด เนื่องจากน้ำจะปริ่มขอบสระตลอดเวลา ทำให้สระแลดูสวยงาม ผิวหน้าน้ำใสสะอาด  สระ Over Flow มีกระบวนการทำงานเป็นลูป ปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากถังสำรองน้ำ ผ่านเครื่องกรอง ผ่านระบบฆ่าเชื้อโรคและจ่ายไปที่พื้นสระน้ำ ใช้น้ำดีที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วดันขึ้นด้านบน ใบไม้ ฝุ่นละอองต่างๆ จะถูกดันออกจากสระว่ายน้ำลงรางน้ำ กลับไปยังถังสำรองน้ำเพื่อรอการบำบัดต่อไป

2. Skimmer

บริการออกแบบสระว่ายน้ำ Skimmer

เป็นสระว่ายน้ำสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการให้สระมีขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ สระ Skimmer ไม่มีถังสำรองน้ำ จึงปประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการทำถังสำรองน้ำ เมื่อไม่มีถังสำรองน้ำ ระดับน้ำของสระ Skimmer จึงจำเป็นต้องต่ำกว่าขอบสระ 15 – 20 ซม. เพื่อใช้ในการสำรองน้ำ เวลาคนลงเล่น กระบวนการหมุนเวียนน้ำที่ได้มาตรฐานด้านจ่ายน้ำและด้านดูดน้ำต้องอยู่ตรงกันข้ามกันเพื่อให้การหมุนเวียนน้ำ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

No products in the cart.